přístupnost webu

zápis dětí na prázdniny

zápis dětí na prázdniny

zápis dětí na prázdniny

22/05/2020

Zápis dětí na letní prázdniny bude v pondělí 1. 6. 2020 a v úterý 2. 6. 2020 od 8,00 hod do 16,00 hod do naplnění kapacity.

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte na letní prázdniny 2020 přineste do ředitelny 1. A 2. 6. 2020 od 8,00 hod do 16,00 hod. Na prázdninový provoz se budou přijímat děti z cizích školek jen v rámci stejného školského obvodu. Přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů.

Žádost o přijetí a přílohu č. 1 najdete na našich stránkách pod odkazem ŠKOLKA - DOKUMENTY.

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.