Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

Evropské projekty

Dobrý začátek

Metodika „Dobrý začátek“ se zaměřuje na rozvoj sociálních a emočních kompetencí malých dětí. Metodika je určená pro mateřské školy a neformální předškolní zařízení. V naší mateřské škole je Centrum kolegiální podpory metodiky Dobrý začátek pro Pardubický kraj.

 

Vzdělávací program „Dobrý začátek: podpora sociálního a emočního vývoje dětí  předškolního věku“ je českou adaptací programu Incredible Years, který vznikl v USA a je již přes 30 let  úspěšně aplikován a empiricky ověřován  také v řadě evropských zemí.

Metodika „Dobrý začátek“:

 

 • Je inkluzivní: Je určena pro všechny děti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede děti ke kooperativnímu jednání. Je účinná u dětí s potížemi v chování.
 • Je návodná: Představuje konkrétní způsoby práce v oblasti podpory sociálních a emočních kompetencí dětí ve věkovém rozmezí zhruba od 2 do 7 let
 • Je ověřená: Tato metodika je v zahraničí ověřována více než 30 let a má prokázané pozitivní dopady na chování dětí i rodičů. Schola Empirica s metodikou pracuje od roku 2011 a dosud jsme vyškolili 300 pedagogů z celé ČR a aktivity metodiky byly realizovány a hodnoceny v téměř 100 školách.
 • Zahrnuje / angažuje rodiče: Zaměřuje se na společné působení a komunikaci pedagogů a rodičů. Máme také program pro rodiče a pro sociální pracovníky.

 

Hlavní témata

 

 • Navazování a udržování dobrých vztahů mezi učiteli a rodiči
 • Soužití ve třídě, budování důvěry, vztahů a komunikace
 • Pozitivní pozornost, uznání, a chválení dítěte, podpora vhodného a kooperativního chování
 • Strategie práce s nevhodným chováním dětí
 • Práce s emocemi, sebeovládání
 • Zvládání vzteku a agresivity
 • Řešení problémů a konfliktů ve třídě

 

Dobry zacatek

 

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA

Projekt (název, registrační číslo):

Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000606

VÝŠE PODPORY – 749 096,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 11. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 30. 10. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 - Personální podpora

 - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 - Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ

 - Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

 

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Hold on please…

It will only take a second.