přístupnost webu

třída Červená

Tuto třídu navštěvuje 26 dětí ve věku od 3 do 4 let. Seznamují se zde s novými kamarády, získávají zde první zkušenosti v kolektivním životě třídy, poznávají a získávají důvěru i k jiným lidem, než je nejužší rodina. Všechny cílené i volné činnosti během dne probíhají hravou formou podle školního programu Duhová školka.

skřítek třídy Červená

1. třída (děti ve věku od 3 do 4 let) se zaměřuje:

"Hrajeme si s přírodou" - enviromentální aktivity jsou zařazovány v průběhu celého roku. Činnosti probíhají v herně, na zahradě a na vycházkách. Zařazujeme je tak, aby navazovaly na podtémata našeho třídního vzdělávacího plánu odrážejícího roční období. Cílem je vytvoření pozitivního vztahu dětí 
k přírodnímu prostředía jeho ochrany. Využíváme různé metody - smyslové vnímání přírody, hry, dramatizace, prožitkové učení, pozorování, zkoumání, rozhovory, tvořivé a estetické činnosti i metody.

"S kamarády jde všechno líp" - Motivací je nám kamarádství. S dětmi tančíme na nejrůznější písničky, učíme se básničky ke konkrétním tématům - většinou s pohybem. Zpíváme písničky za doprovodu klavíru a  kytary, které jsou vhodně zařazovány po celý školní rok. Prohlubujeme přátelství a ohleduplnost k ostatním kamarádům, abychom spolu mohli pr ožít spoustu krásných zážitků.

Na třídě pracují paní učitelky Bc. Žaneta Krištofová a Ing. Hana Hetmánková.

Na této třídě bude probíhat adaptační program "Duhové klubíčko" určený pro děti od 2 let, které nastoupí do školky ve školním roce 2020-21 s doprovodem jednoho z rodičů (nebo jiné dospělé osoby). Cílem je postupná adaptace dětí 
a prostředí MŠ.

Za pořádek ve třídě odpovídá paní Katarina Medeová.

Kontaktní e-mail: ms.cervenyskritek@volny.cz

AKTUALITY

naše fotky

z naší třídy

předchozí
fdsfasdfasdf
následující

Hold on please…

It will only take a second.