přístupnost webu

třída Červená

Tuto třídu navštěvuje 26 dětí ve věku od 3 do 4 let. Seznamují se zde s novými kamarády, získávají zde první zkušenosti v kolektivním životě třídy, poznávají a získávají důvěru i k jiným lidem, než je nejužší rodina. Všechny cílené i volné činnosti během dne probíhají hravou formou podle školního programu Duhová školka.

skřítek třídy Červená

1. třída (děti ve věku od 3 do 4 let) se zaměřuje:

"Hrajeme si s přírodou" - enviromentální aktivity jsou zařazovány v průběhu celého roku. Činnosti probíhají v herně, na zahradě a na vycházkách. Zařazujeme je tak, aby navazovaly na podtémata našeho třídního vzdělávacího plánu odrážejícího roční období. Cílem je vytvoření pozitivního vztahu dětí 
k přírodnímu prostředía jeho ochrany. Využíváme různé metody - smyslové vnímání přírody, hry, dramatizace, prožitkové učení, pozorování, zkoumání, rozhovory, tvořivé a estetické činnosti i metody.

"S kamarády jde všechno líp" - Motivací je nám kamarádství. S dětmi tančíme na nejrůznější písničky, učíme se básničky ke konkrétním tématům - většinou s pohybem. Zpíváme písničky za doprovodu klavíru a  kytary, které jsou vhodně zařazovány po celý školní rok. Prohlubujeme přátelství a ohleduplnost k ostatním kamarádům, abychom spolu mohli pr ožít spoustu krásných zážitků.

"Jóga hrátky se zvířátky" - Děti jsou od raného dětství přitahovány k pohybu a k hrám. Jsou velmi vnímavé, citlivé a otevřené. Hravou formou je učíme, relaxovat, umět se na chvíli zastavit. Prožíváme relaxační chvilky za zvuků hudebních nástrojů, zkoušíme pozice, které vedeme nenásilnou formou, zábavnou, pomáháme si názvy zvířátek. Některé ásany jsou pro děti přirozené, některé umí a učí se je zapojit do jednoduchých sestav. Lze si lehce všimnout, že některé děti, při běžné činnosti jógu zapojují do svého života. Během chvilinky už jsou hlavou dolů v pozici psa, nebo dělají kobru, protahují se jako kočičky a pro mě nejpřirozenější pozicí pro děti je pozice dítěte. Dětem je v těchto pozicích prostě dobře, proto je samy vyhledávají a považují je za přirozené. Jóga děti zklidní a správně je nasměruje do života. Napomáhá správnému psychomotorickému vývoji dětí, upevňuje jejich sebevědomí a zlepšuje jejich koncentraci. Rozvíjíme zde motoriku těla, ohebnost, pružnost, stabilitu. Učíme děti spojit hudbu a pohyb. Rozvíjíme základní taneční fantazii, do hudby zapojujeme přirozené pohyby těla, které v tu chvíli pocítíme.

Na třídě pracují paní učitelky Bc. Žaneta Krištofová a Ing. Hana Hetmánková.

Na této třídě bude probíhat adaptační program "Duhové klubíčko" určený pro děti od 2 let, které nastoupí do školky ve školním roce 2020-21 s doprovodem jednoho z rodičů (nebo jiné dospělé osoby). Cílem je postupná adaptace dětí 
a prostředí MŠ.

Za pořádek ve třídě odpovídá paní Katarina Medeová.

Kontaktní e-mail: ms.cervenyskritek@volny.cz

AKTUALITY

naše fotky

z naší třídy

předchozí
fdsfasdfasdf
následující

Hold on please…

It will only take a second.