Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

třída Červená

Tuto třídu navštěvuje 26 dětí ve věku od 3 do 4 let. Seznamují se zde s novými kamarády, získávají zde první zkušenosti v kolektivním životě třídy, poznávají a získávají důvěru i k jiným lidem, než je nejužší rodina. Všechny cílené i volné činnosti během dne probíhají hravou formou podle školního programu Duhová školka.

skřítek třídy Červená

1. třída (děti ve věku od 3 do 4 let) se zaměřuje:

  • Logo hrátky se skřítkem Červeňáčkem: děti předškolního věku mají časté problémy s výslovností nebo realizací hlásek. Proto se náš skřítek Červeňáček rozhodl přispěchat na pomoc a hravou formou za pomocí paní učitelky procvičuje s dětmi dechová cvičení a gymnastiku mluvidel, která vedou ke správnému řečovému rozvoji. Logopedické hrátky rozvíjí zábavnou formou klíčové kompetence dětí v oblasti řečových dovedností a probíhají průběžně v krátkých intervalech ve výchovně vzdělávacím procesu.

 

  • Přírodní hrátky: základním cílem environmentální výchovy v předškolním věku je podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v kladný vztah k přírodě. V rámci přírodních hrátek s dětmi tvoříme z různých netradičních materiálů, aktivně pozorujeme změny v přírodě, vyprávíme si o nich a učíme se, jak o naši přírodu pečovat.

 

  • Projekt Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky - celoroční aktivity pro předškolní děti. Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Nechceme, aby děti vzájemně soupeřili a tím tak vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

 

Na třídě pracují paní učitelky Ing. Hana Hetmánková a Barbora Chocholoušová.

Na této třídě bude probíhat adaptační program "Duhové klubíčko" určený pro děti od 2 let, které nastoupí do školky ve školním roce 2023-24 s doprovodem jednoho z rodičů (nebo jiné dospělé osoby). Cílem je postupná adaptace dětí 
a prostředí MŠ.

Za pořádek ve třídě odpovídá paní Ilona Borovcová.

Kontaktní e-mail: ms.cervenyskritek@volny.cz

AKTUALITY

naše fotky

z naší třídy

předchozí
fdsfasdfasdf
následující

Hold on please…

It will only take a second.