Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

Poplatky

stravné a školné

STRAVNÉ od 1. 9. 2023

 

Měsíční záloha stravného: viz Vnitřní řád ŠJ

  •  pro děti do 6 let je 860 Kč  (20 x 43,-)
  •  pro děti 7 leté s OŠD  je 900 Kč (20 x 45,-) 

Vyúčtování záloh se provádí k 31. 8. a k 31. 12.

Pokud je dítě přítomno ve školce během podávání jídlo, musí se  zde stravovat.
Výjimkou jsou pouze děti ze zdravotních důvodů na základě písemného potvrzení od lékaře.
Odhlásit stravu je možno do 7,30 hodin na tel. 466 501 254 nebo 734 516 378.
V případě, že není dítě omluveno, je mu počítáno plné stravné.
V době nemoci je možno si oběd vyzvednout pouze první den.
Jídlo je vydáváno po dohodě s vedoucí ŠJ MŠ dle Vnitřního řádu ŠJ.

ŠKOLNÉ:

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. Jsou zákonní zástupci dítěte platit za předškolní vzdělávání v MŠ měsíční úplatu tzv. školné.
Výše úplaty je stanovena vždy na jeden školní rok  ( 1.9. – 31. 8.)
Děti v posledním ročníku docházky do MŠ a děti s OŠD mají vzdělávání bezplatné.

Na školní rok 2023/24 je  stanovena úplaty ve výši 630,- Kč.

 

ZPŮSOB ÚHRADY:

  1.  Hotově v kanceláři vedoucí ŠJ
  2. Bezhotovostně na účet MŠ  33830561 / 0100, variabilní symbol přidělí dítěti vedoucí ŠJ MŠ při nástupu

Prosím, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.
Záloha stravného a školné se hradí společně. Úhradu provádějte do 22. dne předešlého měsíce.

Pro děti vaří paní kuchařky Jana Bělohubá a Eva Jozifová, pomáhá jim paní Iveta Puskásová. Vedoucí školní jídelny je paní Jana Bažantová.
Pro všechny děti je zajištěn pitný režim, ovoce a zelenina po celý den.

Hold on please…

It will only take a second.