Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

Školní projekty

Projekt Školka přátelská k dětem i rodičům

Vzdělávací programy jsou zaměřeny zejména na prevenci syndromu vyhoření, komunikaci a práci v týmu, práci s heterogenitou dětských skupin, práci s dětmi z odlišných etnik, s dětmi se zdravotním oslabením (alergie, astma, vadné držení těla, predilekce poručení, logopedické vady apod.) případně kombinované s nějakou formou postižení.

Program je určen pro 18 předškolních zařízení z Pardubického a 18 ze Středočeského kraje. Práci realizuje Alfa Human Service - akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT (č.j. 13 563/2011-25).

A.H.S. uděluje značku "Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům"

Posláním značky je šířit a posilovat ujištění rodičů o kvalitě personálu a služeb předškolního zařízení. Certifikát "Mateřská škola přátelská k rodičům a jejich dětem" osvědčuje zájem a způsobilost zařízení řídit, rozvíjet a podporovat řídící a pedagogické pracovníky ve všech aktivitách.

Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům" je značka vybudovaná na:

  • akreditovaných rozvojových programech pro řídící a pedagogické pracovníky,
  • výsledcích, efektech a dopadech vzdělávacích projektů,
  • vlastních terénních šetřeních postavených na hodnocení několika stovek respondentů, absolventů výše uvedených vzdělávacích projektů,
  • obecných a konkrétních praktických poznatcích a kazuistikách (případových studiích) z reálných zařízení,
  • kompetenci a  kvalifikaci pedagogů, terapeutů, koučů a dalších pracovníků s  dlouholetou působností v managementu vzdělávání a sociálních službách.

Poslání značky

Posláním značky je šířit a posilovat ujištění rodičů o kvalitě personálu a služeb předškolního zařízení.

K udělení certifikátu "Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům" je oprávněn Alfa Human Service, o.p.s. 

O zařazení do programu a možnost zakončit vzdělávání certifikací může požádat kterékoli předškolní zařízení, které splní předepsané požadavky, pravidla přípravy a průběhu certifikačního procesu. 

Charakteristika

Certifikát "Mateřská škola přátelská k rodičům a jejich dětem" osvědčuje zájem a způsobilost zařízení řídit, rozvíjet a podporovat řídící a pedagogické pracovníky.

Předškolní zařízení, které se prokazuje tímto certifikátem, splňuje po dobu platnosti certifikátu kriteriální požadavky na rozsah a  tématickou skladbu akreditovaných vzdělávacích programů, které využívá k  vzdělávání pracovníků pedagogické preprimární péče. 

Udělený certifikát má platnost 3 roky, po které jej lze obnovit recertifikací.

Certifikované předškolní zařízení je vázáno průběžně zajišťovat v  určeném rozsahu své služby řídícími pracovníky a pedagogy, kteří prošli uznávanými akreditovanými programy ve schématu vzdělávání.

Oblast využití

Certifikát využívá mateřská školka k aktivní i pasivní propagaci vůči rodičům dětí, kterým nabízí své služby kvalifikované preprimární péče, jako ujištění o trvalé pozornosti a podpoře učitelů a řídících pracovníků k posilování kompetencí v souvislosti s individuálními potřebami dětí.

Tyto potřeby mohou u dětí vycházet z etnických kořenů, zdravotních handicapů nebo osobnostní a sociální dispozice každého jedince jako respektované individuality.

Veřejnosti a zřizovatelům mateřská škola, splněním vstupních kritérií pro udělení certifikátu a navazujícím programem dalšího rozvoje, dává signál o své iniciativě a zájmu vybudovat výjimečnou službu a získat tak vysokou prestiž.

KONFERENCE "Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ"
Datum konání - čtvrtek 28. 3. 2013 Pardubice

Hlavní cíl pořádané akce vychází z faktu, že osobní a profesní změna vyvolaná u jednotlivce ovlivňuje nastavení a funkčnost celého týmu předškolního zařízení.

V rámci konference byly předány certifikáty se značkou "Mateřská škola přátelská k dětem a rodičům". 

http://www.alfabet.cz/

Hold on please…

It will only take a second.