Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

třída Modrá

Tuto třídu navštěvuje 26 dětí ve věku od 5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky.I v této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Duhová školka". Program je zaměřen na přípravu dětí na vstup do školy, na rozvíjení samostatnosti a sebevědomí.

skřítek třídy Modrá

6. třída  je zaměřena na hudebně pohybové dovednosti, výtvarnou tvorbu a sport:

 • "S písničkou je hezčí svět" - zaměřuje se na hudebně pohybové a taneční hry, instrumentální hru na nástroje. Smyslem hudebně pohybové výchovy je rozvíjet pohybové dovednosti dětí v souladu s hudbou a prostřednictvím tohoto hudebně pohybového projevu poskytnout dětem příležitost k emocionálnímu sebevyjádření, umožnit jim poznávání a ověřování hudebních zákonitostí, rozvíjet jejich kreativní schopnosti a estetické cítění, dopřát jim příležitost relaxace a vzájemné komunikace prostřednictvím hudby.

 

 • "Sboreček Duhoví skřítci" - Sbor Duhoví skřítci byl založen v roce 2013 pod vedením paní učitelky Lucie Scirankové. Děti, které rády zpívají a mají hlasové a sluchové předpoklady chodí do sboru jednou týdně. Děti se učí správnému držení těla, dýchání a tvoření tónu. Děti zpívají i písničky dle svého výběru, které se zařazují do repertoáru na vystoupení. Připravujeme s dětmi každoročně veřejná vystoupení: Vánoční vystoupení, Holická Mateřinka, festival Zrcadlo umění, a záverečný koncert na Akademii školky.

 

 • Logopedický kroužek "Povídálek" - pro skupinu dětí se špatnou výslovností, které navštěvují logopeda. V návaznosti na práci logopeda procvičujeme správnou výslovnost jednotlivých hlásek.

 • Duhová paleta - Děti se seznamují s výtvarnou tvorbou, s nejrůznějšími vlastnostmi výtvarných materiálů, nástrojů, a technik. Pomocí hry a experimentování projevují své vlastní touhy, pocity, myšlenky a fantazii. Při procházkách do přírody rozvíjíme všímavost a komplexní vnímání. Výtvarným projevem, vyjadřujeme své emoce na papír.

  - Čeština jako druhý jazyk pro děti s OMJ ( odlišným mateřským jazykem)

 • Třída je zapojena do projektu "Nejsme z Marsu" a "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".
 • O projektu "Nejsem z Marsu" najdete více  na stránkách http://www.konep.cz/projekty/nejsem-z-marsu.htm.

 

Dále si zde děti mohou vybrat:

 • školy v přírodě v Krkonoších nebo Orlických horách
 • kurz angličtiny s lektorkou
 • kurz keramiky
 • v zimních měsících kurz lyžování a bruslení
 • kurz plavání každé úterý odpoledne

 

Na třídě pracují paní učitelky Lucie Sciranková, Kristýna Hromková a pedagogická asistentka Andrea Vomlelová.

Za pořádek ve třídě odpovídá paní Hana Hladíková.

Kontaktní e-mail: ms.modryskritek@volny.cz

AKTUALITY

naše fotky

z naší třídy

předchozí
fdsfasdfasdf
následující

Hold on please…

It will only take a second.