Provozovatelem webu je společnost Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookiess
Upravit nastavení
Přijmout vše
přístupnost webu

třída Modrá

Tuto třídu navštěvuje 26 dětí ve věku od 5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky.I v této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Duhová školka". Program je zaměřen na přípravu dětí na vstup do školy, na rozvíjení samostatnosti a sebevědomí.

skřítek třídy Modrá

6. třída je zaměřena na výlety a vycházky do okolí školky a Pardubic + hudební zaměření :

 • "S písničkou je hezčí svět" - zaměřuje se na hudebně pohybové a taneční hry, instrumentální hru na nástroje. Smyslem hudebně pohybové výchovy je rozvíjet pohybové dovednosti dětí v souladu s hudbou a prostřednictvím tohoto hudebně pohybového projevu poskytnout dětem příležitost k emocionálnímu sebevyjádření, umožnit jim poznávání a ověřování hudebních zákonitostí, rozvíjet jejich kreativní schopnosti a estetické cítění, dopřát jim příležitost relaxace a vzájemné komunikace prostřednictvím hudby.

 

 • "Sboreček Duhoví skřítci" - Sbor Duhoví skřítci byl založen v roce 2013 pod vedením paní učitelky Lucie Scirankové. Děti, které rády zpívají a mají hlasové a sluchové předpoklady chodí do sboru jednou týdně. Děti se učí správnému držení těla, dýchání a tvoření tónu. Děti zpívají i písničky dle svého výběru, které se zařazují do repertoáru na vystoupení. Připravujeme s dětmi každoročně veřejná vystoupení: Vánoční vystoupení, Holická Mateřinka, festival Zrcadlo umění, a záverečný koncert na Akademii školky.

 

 • Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky: naším cílem je vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinášet jim radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Nechceme, aby děti mezi sebou vzájemně soupeřily, ale zaměřujeme se na respektování a rozvoj individuálních předpokladů. Jedná se o celoroční aktivity pro předškolní děti se záměrem prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Motivací pro děti jsou zvířátka, v čele se Sokolíkem Pepíkem, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Po splnění všech úkolů budou děti odměněny diplomy, medailemi a drobnými dárky. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přineslo dětem radost a potěšení z pohybu, pomohlo jim naučit se překonávat překážky, rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnil vstup do velkého světa při překonávání hranice šesti let.

 • Logopedický kroužek "Povídálek" - pro skupinu dětí se špatnou výslovností, které navštěvují logopeda. V návaznosti na práci logopeda procvičujeme správnou výslovnost jednotlivých hlásek.

 • Třída je zapojena do projektu "Nejsme z Marsu".
 • O projektu "Nejsem z Marsu" najdete více  na stránkách http://www.konep.cz/projekty/nejsem-z-marsu.htm.

 

Dále si zde děti mohou vybrat:

 • školy v přírodě v Krkonoších nebo Orlických horách
 • kurz angličtiny s lektorkou
 • kurz keramiky
 • v zimních měsících kurz lyžování a bruslení
 • kurz plavání každé úterý odpoledne

 

Na třídě pracují paní učitelky Lucie Sciranková a Kristýna Hromková.

Za pořádek ve třídě odpovídá paní Edita Sedmáková.

Kontaktní e-mail: ms.modryskritek@volny.cz

AKTUALITY

naše fotky

z naší třídy

předchozí
fdsfasdfasdf
následující

Hold on please…

It will only take a second.