přístupnost webu

třída Fialová

I v této třídě se pracuje podle školního výchovně vzdělávacího programu "Duhová školka". Je zde zapsaných 26 dětí ve věku 4 až 6 let. Děti poznávají sama sebe, učí se samostatnosti, poznávají nové sportovní činnosti, ale také se podílet na společném životě a činnostech ve třídě i ve školce. Připravují se na vstup do školy.

skřítek třídy Fialová

4.třída je zaměřena na sportovní hry s míči a hru na zobcovou flétnu:

  • "Fialový skřítek sportuje" - sportovní hry s míči nám můžou být jak v dětství, tak i v dospělosti nejenom prostředkem či pomocníkem k navázání komunikace, ale rovněž i správným motivačním prvkem pro nenásilné a zábavné zlepšení nebo udržení tělesné kondice.

  • "Za písničkou se skřítkem Notičkou" - Skřítek Notička provádí děti po celý rok písničkami a s nimi i spojenými tanečky. Rádi využíváme Orffovy nástroje, které si každé dítě oblíbí. Orffovy nástroje jsou nástroje i pro nejmenší muzikanty. Uvádí hravou formou děti do světa rytmu a tónů, nenásilně rozvíjí muzikálnost, tvořivost, smysl pro rytmus a estetické cítění. Děti se naučí jak správně s takovými nástroji zacházet a rozvíjí se jejich jemná i hrubá motorika.

  • Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky Projekt - celoroční aktivity pro předškolní děti. Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Nechceme, aby děti vzájemně soupeřili a tím tak vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

  • V předškolním věku se je hlavní potřebou dítěte především aktivita. Děti v tomto věku se rády učí nové věci. Předškolní věk můžeme označit také jako zlatý věk dětské hry. Vždyť právě hlavním prostředkem učení je herní aktivita.

Dále si zde děti mohou vybrat:

  • školy v přírodě v Krkonoších nebo Orlických horách
  • kurz angličtiny s lektorkou pro předškolní děti
  • v zimních měsících kurz bruslení a kurz lyžování
  • kurz plavání od února 2021 do dubna 2021

 

Na třídě pracují paní učitelky Dagmar Kadlecová a Lucie Marholdová, DiS.

Za pořádek ve třídě odpovídá paní Iveta Puskásová.

Kontaktní e-mail: ms.fialovyskritek@volny.cz

AKTUALITY

naše fotky

z naší třídy

předchozí
fdsfasdfasdf
následující

Hold on please…

It will only take a second.