přístupnost webu

žádost o ošetřovné při péči o dítě

žádost o ošetřovné při péči o dítě

žádost o ošetřovné při péči o dítě

13/02/2021

Upozornění pro rodiče, který formulář vyplnit a kde ho najít.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC, VE KTERÉM BYLO UZAVŘENO VÝCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ (ŠKOLA) ČI JEHO ČÁST - INFORMACE K VYPLNĚNÍ.


https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Pod tímto odkazem kliknete na VYPLNIT TISKOPIS a najdete Žádost o ošetřovné, kterou si vyplníte, vyplněnou vytisknete a doneste svému zaměstnavateli.

Přesný název naší školky je:

Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626

K Polabinám 626

530 02 Pardubice

IČO: 60157321

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.