přístupnost webu

výsledky z dotazníků

výsledky z dotazníků

výsledky z dotazníků

1/09/2021

Děkujeme všem rodičům, kteří nám vyplnili Dotazníky v loňském školním roce.

Vážení přátelé, rodiče dětí,

chtěla bych Vám touto cestou moc poděkovat za spolupráci a vyplnění Dotazníku pro rodiče MŠ Pardubice, K Polabinám zaměřený na průzkum spokojenosti rodičů a dětí. Vyplnění 64% dotazníků svědčí o Vašem zájmu s námi spolupracovat a podílet se na kvalitní výchově a vzdělání dětí.

Velmi mě těší převažující množství spokojenosti a chvály hlavně směrem k práci učitelek. Jste spokojeni s jejich přístupem k dětem (88,7%), vstřícností a ochotou řešit s Vámi případné problémy. Vaše děti chodí do MŠ velmi rády nebo rády (95,7%). Oceňovali jste přátelskou atmosféru MŠ, pochvalně jste se vyjadřovali o příjemném prostředí školy, chválili jste za nápaditou výzdobu prostor dětskými výtvarnými pracemi. Psali jste, že se Vám i dětem líbí herní prostor školní zahrady i množství udržované zeleně (85%). Za vyváženou a zdravou stravu obdržela školní jídelna nejlepší možné body v 83,2% odpovědí. Těší nás, že Vašim dětem chutná.

Děkuji Vám za připomínky, nápady, náměty ke spolupráci, které přispějí k inspiraci, k motivaci stále zlepšovat naši práci a tak vytvářet dobré podmínky výchovně vzdělávací práce. Díky Vašim upozorněním na konkrétní problém jsme již zavedli opatření.

Velmi nás potěšilo velké množství nabídek pomoci, spolupráce i různorodých námětů na výlety.

Doufáme a přejeme si, že i nadále budete spokojeni a těšíme se na shledanou v novém školním roce 2021/2022.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ

Mgr. Miloslava Mňuková, ředitelka

 

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.