přístupnost webu

školné za listopad

školné za listopad

školné za listopad

13/11/2020

Snížení školného za listopad.

Z důvodu uzavření MŠ se snižuje školné na listopad na 324,- Kč

Přeplatek školného bude vrácen v lednu 2021  společně s  vyúčtování záloh stravného.

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.