přístupnost webu

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA

1/04/2020

Projekt (název, registrační číslo):
Personální šablony - MŠ K Polabinám 626, PAR
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010078

VÝŠE PODPORY – 687 470,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 10. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Chůva - personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.

Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků mateřských škol a odborníků z praxe v rámci předškolního vzdělávání. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v mateřských školách, což bude mít pozitivní vliv na výsledky dětí.

personální šablony

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.