přístupnost webu

Přijímací řízení na školní rok 2021 - 22

Přijímací řízení na školní rok 2021 - 22

Přijímací řízení na školní rok 2021 - 22

1/02/2021

  • Informace pro rodiče, kteří chtějí přihlásit svoje dítě do naší školky v roce 2021 - 22 - netýká se dětí, které již do naší školky chodí.

https://www.mskpolabinam.cz/skolka

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok bude probíhat:

I. fáze

od 19. dubna – 10.května 2021 na adrese zapisyms.pardubice.eu.

 

Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září 2021 do MŠ, vyplní na webu přihlášku.
Přihlášku nechají potvrdit pediatrem. 

II.fáze SBĚR ŽÁDOSTÍ V MŠ

od 10. května do 12. května 2021 od 8,00 hod do 12,30 hod a od 13,00 hod do 16,00 hod, 13. května a 14. května 2021 od 8,00 hod do 12,30 hod.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Informace k přílohám žádosti:

  1. řádné podpisy na žádosti
  2. potvrzení praktického dětského lékaře
  3. rodný list dítěte- při zaslání Žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
  4. průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, při osobním podání ředitelce doložit k nahlédnutí
  5. občanský průkaz zákonného zástupce, při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí
  6. doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu (např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu)
  7. případně doklad o bydlišti - např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nejde o povinou přílohu

 

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií určených MmP.

Děti  jsou  přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou zveřejněna na našem webu a na www.zapisyms.cz.

Bližší informace naleznete na webu: www.zapisyms.cz

 

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.