přístupnost webu

Přijímací řízení na školní rok 2021 - 22

Přijímací řízení na školní rok 2021 - 22

Přijímací řízení na školní rok 2021 - 22

1/02/2021

Informace pro rodiče, kteří chtějí přihlásit svoje dítě do naší školky v roce 2021 - 22

Přijímací řízení do mateřské školy pro následující školní rok bude probíhat v dubnu – květnu.

Konkrétní termíny budou včas dostupné na našich webových stránkách.

Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte od 1. září 2021 do MŠ, vyplní na webu přihlášku.
Přihlášku, potvrzenou pediatrem ve stanoveném termínu přinesou do naší mateřské školy. 

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií určených MmP.

Děti  jsou  přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole a podle počtu dosažených bodů.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněna na našem webu a na www.zapisdoskol.cz.

Bližší informace naleznete na webu: www.zapisdoskol.cz

 

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.