přístupnost webu

Poplatky ve školce

Poplatky ve školce

Poplatky ve školce

3/04/2020

STRAVNÉ:

 

Měsíční záloha stravného: viz Vnitřní řád ŠJ

  •  pro děti do 6 let je 660 Kč  (20 x 33,-)
  •  pro děti 7 leté s OŠD  je 680 Kč (20  x 34,-) 

Vyúčtování záloh se provádí k 31. 8. a k 31. 12.

Pokud je dítě přítomno ve školce během podávání jídlo, musí se  zde stravovat.
Výjimkou jsou pouze děti ze zdravotních důvodů na základě písemného potvrzení od lékaře.
Odhlásit stravu je možno do 7,30 hodin na tel. 466 501 254 nebo 734 516 378.
V případě, že není dítě omluveno, je mu počítáno plné stravné.
V době nemoci je možno si oběd vyzvednout pouze první den.
Jídlo je vydáváno po dohodě s vedoucí ŠJ MŠ dle Vnitřního řádu ŠJ.

ŠKOLNÉ:

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. Jsou zákonní zástupci dítěte platit za předškolní vzdělávání v MŠ měsíční úplatu tzv. školné.
Výše úplaty je stanovena vždy na jeden školní rok  ( 1.9. – 31. 8.)
Děti v posledním ročníku docházky do MŠ a děti s OŠD mají vzdělávání bezplatné.

Na školní rok 2020/2021 je  stanovena úplaty ve výši 540 Kč.

 

ZPŮSOB ÚHRADY:

  1.  Hotově v kanceláři vedoucí ŠJ
  2. Bezhotovostně na účet MŠ  33830561 / 0100, variabilní symbol přidělí dítěti vedoucí ŠJ MŠ při nástupu

Prosím, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.
Záloha stravného a školné se hradí společně. Úhradu provádějte do 25. dne předešlého měsíce.

Pro děti vaří paní kuchařky Andrea Krejčíková a Eva Jozifová, pomáhá jim paní Iveta Puskásová. Vedoucí školní jídelny je paní Jana Bažantová.
Pro všechny děti je zajištěn pitný režim, ovoce a zelenina po celý den.

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.