přístupnost webu

Otevření mateřské školy

Otevření mateřské školy

Otevření mateřské školy

19/05/2020

Rada města Pardubic vyjadřuje souhlas s obnovením provozu všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice, a to od 25.5.2020. Podmínkou pro poskytování této péče je respektování maximálních hygienických a protiepidemiologických opatření.

Podmínky pro vstup dítěte do mateřské školy:

 • Z důvodu zajištění dostatečné kapacity personálu a zvýšených nároků na dodržování hygieny a úklidu provoz v mateřských školách zkrácen - 7,00 hod - 16,30 hod.
 • Děti budou nastupovat do mateřské školy ve školkou určeném čase 7,00 - 8,00 hod. V 8,00 hod se školka zamkne a další děti již nebudou přijaty.
 • Děti budou předávány 1 zákonným zástupcem pracovníkovi mateřské školy v ochranné roušce. Rodičům nebude umožněn vstup do šatny dětí.
 • Děti budou předávány zpět zákonnému zástupci pracovníkem mateřské školy ve školkou určeném čase opět mimo šatnu dětí od 15,00 do 16,30 hod.
 • Pokud bude dítě odcházet po obědě, předání bude probíhat stejným způsobem jako při odchodu z mateřské školy odpoledne v časech - Červená, Žlutá, Zelená, Fialová třída 12,00 - 12,30 hod. Oranžová a Modrá třída - 12,30 - 12,45 hod.
 • Rodič podepíše před nástupem dítěte do mateřské školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a souhlas s dodatkem Školního řádu, který odevzdá první den při příchodu do školky.
 • Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Ve školce bude k dispozici bezdotykový teploměr. Dítěti může být změřena v průběhu dne teplota, pokud se jeví, že dítě není zcela zdravé. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy. Příznaky, které jsou způsobeny pouze alergií, je nutné doložit ráno při příchodu aktuálním potvrzením od lékaře.
 • Stravování bude ve školkách probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
 • Každé dítě bude mít batůžek a v něm:
 1. každý den 2 uzavíratelné igelitové sáčky na roušky – oba budou podepsané a nadepsané čisté x špinavé. V sáčku na čisté roušky budou vloženy 2 čisté podepsané roušky, pro případ jejich nutného použití během dne (podezření na výskyt Covid - 19 v MŠ). Jinak roušku nebudou v mateřské škole děti nosit. 
 2. oblečení na pobyt na školní zahradě (ráno je přiveďte v oblečení, ve kterém budou ve třídě - zjednodušení příjmu dítěte v šatně)
 3. každé pondělí čisté pyžamko a náhradní oblečení
 • Z hygienických důvodů a eliminace možného šíření rizika nákazy nebudou děti nosit do mateřské školy vlastní hračky.
 • V případě podezření na možné onemocnění či infekci dítěte a osob, které žijí ve společné domácnosti, nahlásí zákonný zástupce neprodleně tuto skutečnost ředitelce školy – mailem mskpolabinam@volny.cz nebo telefonicky 466 501 254, 734 516 378.

 

Dodatek Školního řádu a Čestné prohlášení najdete pod odkazem ŠKOLKA v dokumentech.

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.