přístupnost webu

Odhlášení strávného

Odhlášení strávného

Odhlášení strávného

16/04/2020

Nepřítomnost  dítěte  ve školce  omlouvejte nejpozději do 7,30 hod ve své třídě u paní učitelky nebo telefonicky:

466 501 254 / je možno nechat vzkaz na záznamníku/
734 516 378 / pouze od 7.00 do 14.00 hod., jinak SMS/

Nutno do 7,30 hodin odhlásit dopolední i odpolední svačiny.

V případě, že dítě není omluveno, je mu  počítáno  plné stravné.
V době nemoci je možno si oběd vyzvednout pouze první den.
Jídlo je vydáno po dohodě s vedoucí ŠJ dle Vnitřního řádu ŠJ MŠ

zpátky

Hold on please…

It will only take a second.